Avloppsrensning Stockholm

Sanering Stockholm | Mögelsanering & Socialsanering

Effektiv Sanering Stockholm

Ibland händer det oförutsedda och då hjälper Spol o Sug dig med sanering av bland annat fuktskador och socialsanering, i Stockholm med omnejd. Det krävs ofta en bred kompetens och lång erfarenhet för att veta hur man bäst hanterar uppkomna skador  och utrustning oavsett om det är brandskador, rök, transportskador eller en vattenskada. Varje skada är unik i sig och kräver sitt eget förfarande. Vi på Spol o Sug har lång erfarenhet av många olika situationer och är experter på Sanering Stockholm.

Hur arbetar vi med sanering i Stockholm?

Vi börjar alltid med att skapa oss en överblick och bedömning av saneringens omfattning. Hur omfattande denna utredning är och som behövs bedömer vi utifrån varje enskilt fall och i samråd med dig som kund. Baserat på vår utredning av din fastighet så tar vi fram åtgärds och kostnadsförslag. Därefter på börjas sanering av er bostad eller lokal. Vi har även möjlighet att ta hand om skadade möbler och mattor, textilier och stoppade möbler tvättas Maskinell utrustning och elektronik rengörs. Möbler ytbehandlas/renoveras och på lösöre utför vi en sanering Stockholm med omnejd. Med vår långa erfarenhet inom sanering så vet vi hur viktigt det är att rätt åtgärder vidtas – utifrån branschens alla regler såklart.

Jobbar ni med mögelsanering?

Vi på Spol o Sug har rätt professionell kunskap och erfarenhet inom avfuktning och skadesanering för att kunna sanera mögel på rätt sätt. Vi på Spol o Sug i Stockholm är specialister på både fuktutredningar och mögelsanering och att förebygga mögelproblem.

Mögel är ofta ett miljöproblem i hus och lokaler vilket utsätter oss människor för risker av olika hälsoproblem. Några av de symtom som kan vara tecken på att det finns mögel i en fastighet kan bland annat vara astmatiska och allergiska besvär, trötthet, hosta och nästäppa. Dessutom kan husmögel ge upphov till andra otrevliga saker som dålig lukt som sätter sig i allt från möbler till kläder. Även om det kan vara svårt att veta om besvären beror på just mögel eller på andra saker i inomhusmiljön är det bra att vara försiktig. Vid synligt mögel bör man definitivt göra en mögelsanering.

Precis som med alla andra problem som kan uppstå i fastigheter så är det alltid bästt och billigaste att upptäcka och åtgärda fuktproblem redan innan mögelskador eller andra problem har uppkommit. Så vänta inte tills sista minuten – hör av dig till oss om du misstänker ett fuktproblem i huset.

Sanering och hantering av fuktproblemet

Vi hjälper dig med fuktskada- och mögelsanering i både fastigheter och grunden. Vi gör all sanering innan vi installerar avfuktare. Förutom att ta bort möglet ser vi till att även åtgärda orsaken, för att på så sätt undvika risken att mögel- eller fuktproblemen återuppstår igen. Att ta bort orsaken till möglet kan räcka vid ytliga mögelangrepp, i svårare fall kan det krävas visst arbete med ombyggnad eller renovering av konstruktionen. Oavsett omfattningen av saneringen får du alltid en grundlig dokumentation med bilder före och efter mögelsaneringen.

Fråga oss gärna om fuktproblem, vi på Spol o Sug i Stockholm hjälper dig hela vägen!