Sanering i Stockholm

Vi utför bland annat sanering vid fuktskada, socialsanering (sanering av extremt förorenade miljöer), fasadtvätt, oljesanering med mera. Nedan kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig.

Fuktskador

En fuktskada kan ske av olika anledningar, en av de vanligaste anledningarna är stopp i avlopp. Åtgärdas inte problemet kan höga kostnader uppstå för fastighetsägaren. Vi är experter på att effektivt åtgärda en fuktskada till ett konkurrenskraftigt pris.

Socialsanering

En socialsanering innebär sanering av extremt förorenade miljöer som vanlig städpersonal ej kan eller vill åtgärda. Vi återställer den ursprungliga miljön så långt som det är möjligt genom att sanera avfall såväl som obehaglig lukt. Spol & Sug besitter kunskapen som behövs för att på bästa sätt sanera er lokal.

Fasadtvätt

Många års påverkan av väder, vind, bilavgaser och andra luftföroreningar sätter sina spår på er fasad. Vi hjälper er att spola tillbaka bandet och ta fram er fasads ursprungliga utseende så långt det är möjligt.

Oljesanering

Vi hjälper er med tömning och sköljning av oljeavskiljare. Vid eventuella läckage kan vi bistå med slamsugning och sanering av vätskan enligt alla lagar och normer som gäller kring detta. Vi gör besiktningar av oljeavskiljare där vi går igenom anläggningen och återkopplar med eventuella åtgärder och förbättringar.

Kontakta oss

Välj önskad underkategori i menyn under tjänster/saneringar. Enklaste sättet att kontakta oss för frågor om sanering i Stockholm med omnejd är att använda vårt kontaktformulär nere till höger.