STOCKHOLMS SPOL & SUG AB STARTADE 1989

Stockholm Spol & Sug är specialister på spol och slamsugning i Stockholmsområdet. Vi har mer än 20 års brancherfarenhet av Högtryckspolning, Rörinspektion, Poolfyllning mm. Vårt certifierade team jobbar 24/7 och är alltid tillgängliga.
Vi har sedan dess haft förmånen att bistå företag, privatpersoner, fastighetsägare, samfälligheter, rörfirmor, byggmästare och konsulter med alla problem som kan uppstå med avloppen både i och utanför fastigheten.

Vi utför alltid uppdragen med rätt utrustning för att minimera kostnaderna. Våra fordon är utrustade med ADR för att kunna utföra “FARLIGT AVFALL”-transporter. Stockholms Spol & Sug AB har ett antal sugbilar samt spolbilar och flera servicebilar.


Tjänster

Image

STOCKHOLMS SPOL & SUG AB STARTADE 1989

Stockholm spol och Sug har i 30 års tid bistått såväl stora som mindre kunder. Både privatpersoner och företag samt landsting har vi uppfyllt uppdrag åt. Kärnan i vårt arbete är att alltid se till att jobbet blir gjort med högsta kvalitet. Vi kan med vår patenterade metod utföra slamsugning och högtrycksuppdrag där man inte kommer åt med slambilen t.ex. i tunnlar, tunnelbanor och i bergsrum.

Våra kunder

Referenser

3 SAKER ATT TÄNKA PÅ FÖR ATT UNDVIKA STOPP I AVLOPPET

Det kan hända även den bäste av oss. Stopp i avloppet är vanligt och orsakerna kan vara många – allt från för mycket fett till främmande objekt i ledningarna. Vi har lång erfarenhet av att fixa avloppsstopp och har genom åren hjälpt hundratals kunder, både privatpersoner och företag. Låt oss ta fram en lösning som hjälper er. Vi arbetar i Stockholm med omnejd


Nedan följer 3 sätt för hur vi kan göra för att undvika framtida stopp i ert avlopp:


  1. Rörinspektion. Här ser vi till att först spola avloppen rena för att sedan med kamera inspektera vad som är den egentliga orsaken till stoppet. Läs mer om vår rörinspektion
  2. Högtrycksspolning används sedan för att få bort själva stoppet. Vi anpassar trycket till ledningarnas skick och spolar under en lång tid för att få det ordentligt rent. Läs mer om vår högtrycksspolning
  3. Till sist hjälper vi er att förebygga framtida stopp i avloppet. Tillsammans kan vi komma fram till en lösning där ni kan teckna ett avtal för regelbunden underhållsspolning

VARFÖR ÄR DE OVANSTÅENDE ÅTGÄRDERNA SÅ VIKTIGA?

Några av de vanligaste orsakerna till stopp i avloppet är att ledningen är skadad, att olika föremål har fastnat, att trädrötter har växt in i rören eller att fett har stelnat i ledningen. Vanligtvis brukar några symptom vara att vattnet rinner undan sakta och att det finns en dålig lukt i något av rummen med avlopp, som köket eller toaletten. Dessa symptom är inget man ska ignorera. Avloppsstopp kan leda till att det blir översvämning och att det uppstår en vattenskada i byggnaden


JOUR

Är det akut? Vi finns tillgängliga dygnet runt för er som bor i Stockholm med omnejd, även när ni står med vatten upp till knäna mitt i natten. Vår personal har lång erfarenhet av så väl svårt akuta situationer som regelbunden kontroll efter det att vi spolat rent. Ring oss på 08-470 52 10 så hjälper vi er direkt eller klicka här för ytterligare kontaktinformation

Kontakt
close slider

    Snabbkontakt