tva-personer-fran-spol-och-sug-vid-bil

Slamsugning och spolning av avlopp Stockholm

Vi hjälper dig att slamsuga pumpgropar, fettavskiljare, dagvatten- och rännstensbrunnar.

Vi på Spolosug arbetar alltid utifrån dina behov och önskemål. Vi ser service som en självklarhet och som ett led i detta erbjuder vi naturligtvis såväl förebyggande insatser som insatser vid akuta fall. Därför erbjuder vi även dig som bor i Stockholm jourverksamhet – vilket gör att vi har öppen telefontid dygnet runt.

Hos oss kan du få hjälp med avloppsspolning och slamsugning av pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvattenbrunnar m.m. Slamsugning genomförs med specialanpassade fordon för att möta alla behov och situationer. Vi tömmer toabodar/bajamajor och pissoarer på olika platser, till exempel på byggarbetsplatser, festivaler, konserter eller hos företag.

Med vår starka miljöpolicy i ryggen så ser till att slammet lämnas till olika behandlingsanläggningar som ser till att det som tas om hand på bästa sätt och i möjligaste mån återvinns. Förutom till företag så erbjuder vi även slamsugning av såväl slutna som öppna system hos privatpersoner.

För oss på Spolosug är det viktigt att du som kund känner dig trygg och bekväm med våra tjänster. Vi anpassar oss efter era behov när som helst på dygnet. Vi ska upplevas som en seriös partner och bedriva verksamheten på ett sådant sätt att högsta kvalité alltid kan levereras.

Hur vi gör för att prioritera miljön

Vi på Spolosug gör allt vi kan för att belasta miljön så lite som möjligt. Här är några konkreta exempel:

  • Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass.
  • Vi arbetar aktivt med att minska dieselförbrukningen genom att använda förnyelsebar energi, effektiv transportledning och smart körteknik.
  • Vi har ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter.