Tömning pumpgrop

Tömning pumpgropar i Stockholm

I veckan har vi tömt många pumpgropar. Det är ofta väldigt trångt och svårt att komma åt dem men med vår patenterade metod blir det enkelt för oss att utföra dessa uppdrag. Som bilderna innan rengöringen visar är detta ett praktexempel på hur det blir om man inte sköter underhållet av pumpgroparna. Sköt underhållet av din pumpgrop så slipper ni onödiga kostnader. Kontakta oss här för mer information eller här för en kostandsfri offert.

 

Här följer några före och efter bilder