Stamspolning / Stamrensningar

När du tecknar ett underhållsavtal med oss ser du också till att förlänga livslängden på era rörstammar med flera år. Regelbunden stamspolning avlägsnar nämligen de avlagringar som bildats i stammarna och ger på så vis ett bättre flöde. En stamspolning minimerar således också risken för vattenskador.
Stockholms Spol & Sug AB har utfört stamrensningar i Stockholm och kringliggande kommuner sedan 1989. Vi har med andra ord stor erfarenhet av denna typ av uppdrag.

Med hjälp av våra specialiserade fordon och vår kompetenta personal kan vi leverera en stamspolning som är såväl kostnadseffektiv som verkningsfull. Kontakta oss för mer information om hur våra tjänster kan vara värdefulla för er fastighet.