Spolning ledning

Spolning ledningar

Spolning av ledningar kan behövas vid byggen ex. När man arbetar på byggen är det vanligt att byggrester spolas ner i brunnar, ledningar som leder till avloppen. Detta gör att det lätt blir fullt i ledningarna och brunnarna som i sin tur ofta leder till stopp eller i värsta fall översvämning.

Vi har spolat ledningar som tillsammans är över 3 km långa. Dessa var fulla med byggrester, stora stenar och betong. Med våra combibilar och rätt tryck när vi spolar får vi bort detta från ledningarna så det blir rena och fina. När vi utfört vårt arbete filmade vi alla rör så vi inte missat något och för att säkerhetsställa vårt arbete. Byggherren besiktiga ledningarna och var väldigt nöjd med arbetet.

Är det här något du känner igen eller vill ha hjälp med kontakta gärna oss så hjälper vi er med att högtrycksspola era rör och utföra en rörinspektion med rätt utrustning och material.

 

 

Spolning ledning

Spolning spillvattenledning