Trånga utrymmen

Slamsugning pumpgrop och sandfång

I natt har vi varit ute på spåren och slamsugning av pumpgrop samt slamsugning av sandfång.

Slamsugningen har utförts med ett specialtåg ute i tunnelbanenätet. Med våran patenterade slamsugningsmaskin kan vi utföra slamsugning där ingen annan kan utföra slamsugning i Stockholm.

Så tack vare denna uppfinning har vi nu gjort rent ett antal pumpgropar nere på spåret och renspolat alla pumpar.

Beställare på arbetet är Strukton Rails.

 

Innan slamsugning

Pumpgrop innan

Efter slamsugningen

Pumpgrop efter