Miljö & kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001

Certifieringen för kvalitet- och miljöledning omfattar:

Ledningssystemet omfattar hela verksamheten på Fagerstagatan med verksamhet hos kunder inom
slamsugning, högtrycksspolning, rörinspektion med filmning, service och enkla rörinstallationer i
fastigheter.

Kvalitetspolicy

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredställelse, vi skall eftersträva att de
alltid känner fullt förtroende för Stockholms Spol & Sug som leverantör.

Kundens krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden uppfyller avtalade
villkor, varje leverans skall vara en rekommendation för kommande beställningar.
I vårt arbete använder vi vedertagna installationsmetoder samt följer tillämpliga
författningskrav.
Uppfyllandet av dessa mål samt därmed vårt övergripande mål att fortsätta verka som ett
konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag, grundläggs genom resurser, vår organisation,
våra arbetsinsatser men framförallt våt attityd till kvalitet.
Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Stockholms Spol & Sug har som miljöpolicy att långsiktigt arbeta med metoder och material som
skonsamt påverkar såväl den inre som yttre miljön.

Vi skall bidra med att bevara naturen genom ett medvetet val av rengöringsmetoder.

Vi skall öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos vår personal.

Vi skall tillgodo se våra kunders krav på miljösäkra metoder för uppdragen.

Vi skall påverka och ställa krav på våra samarbetspartners att verka för miljöförbättrande åtgärder.

Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav och branschkrav uppfylls.

I vår egen verksamhet ska vi sträva efter en låg energianvändning, undvika onödiga transporter och
källsortera avfall.

Vi skall även skydda miljön genom att förebygga förorening och använda bästa möjliga drivmedel.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare, samarbetspartner och anlitade entreprenörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

  • En medarbetare från Spol och Sug

Kontakt

Ring 08-470 52 10 eller maila info@spolosug.se om just ert objekt så återkommer vi med kostnads fri offert åt just er.