Arbete pågår, högtryckstvättar bron

Högtryckstvättning av Södertäljebron

I natt har vi varit ute och arbetat på väg med en stor högtryckstvättning av Södertäljebroarna vid E4 an.

Vi utförde högtryckstvättning av räcken, brofästen, staket osv. Vi har haft 2 st spolbilar på plats i flera nätter för att högtryckstvätta och slamsuga oljeavskiljare i och under broarna. Detta görs på nattetid då trafiken är avstängd. Arbetet har utförts av våra killar med arbete på väg kunskaper.

Beställare på detta jobb är E-schakt.

Oljeavskiljare i Stockholm är vår specialitet vi utför även godkända besiktningar på oljeavskiljare enligt STORs regler och normer. Vi har utbildad personal som utför detta.

Vill ni också ha hjälp med tvättning av broar eller tvättning av andra ytor är det bara att kontakta oss.

Arbete pågår, högtryckstvättar staketet

Broskarvarna blir nu rengjorda

Högtryckstvättar broskarvar