Slambil

Ångning och sugning fettavskiljare

I veckan har vi ångat och sugit en fettavskiljare i Stockholm som inte har blivit tömd på flera månader.

Fettavskiljaren är väldig stor och innehöll enormt mycket hårt fett. Eftersom fettavskiljaren inte har blivit tömd på länge stelnar fettet och blir väldigt hårt. Med vår ångutrustning kan vi utföra dessa uppdrag enkelt. Ångan gör vattnet varmt, när man använder det varma vattnet på det hårda fettet blir det mjukt och kan då sugas upp med våra sugbilar.

Känns det igen, kontakta oss vi hjälper er att upprätta ett bra tömningsavtal med kontinuerliga tömningar så slipper ni tänka på när det är dags, vi gör det åt er!

 

Skyddskläder

Säkerheten först tycker Johny

I förorenade miljöer använder vi oss av skyddskläder.

Tömning fettavskiljare

Ångning av fettavskiljare

Skyddskläder

Arbetet pågår