Stockholms Spol & Sug AB värnar om din personliga integritet och arbetar aktivt för att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Stockholms Spol & Sug AB arbetar med service och tjänster. För att kunna utföra våra tjänster kräver det att vi har fullständiga uppgifter till dig både för utförandet och för att säkerhetsställa vår ekonomiska och strategiska framtid. När du som ny kund anlitar oss begär vi således in personuppgifter om dig i syfte att kunna leverera den tjänst ni beställt samt att vi kan hantera vår fakturering. Dina uppgifter kan komma att användas vid exempelvis kreditupplysning eller inkassohantering vid utebliven betalning av beställt och utfört uppdrag.

Uppgifter till faktureringen kommer sparas i 7 års tid detta i enlighet med bokföringslagen.

1 gång/år kan vi ur vårt kundregister utföra kundundersökningar för att utveckla och förbättra vår verksamhet, detta ligger i vårt intresse för att kunna vara ett attraktivt företag.

Vi behandlar våra kunduppgifter på ett säkert sätt, vi har en IT leverantör och använder oss av säkerhetsprocesser och virusskydd. Vi kan anlita underentreprenörer för att kunna fullfölja beställda tjänster, vi kommer då dela med oss av viss information som är av relevans för att kunna utföra uppdraget. Dessa entreprenörer får inte använda sig av dina personuppgifter på annat sätt än att utföra beställd tjänst.

När du besöker vår hemsida används cookies för att förbättra hemsidans funktioner och upplevelsen på vår hemsida. Dessa cookies kommer vi inte samla eller spara. Cookie är en textfil som sparas ner lokalt på din dator för webbplatser du besöker.

Enligt GDPR har du rätt att kontrollera dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter skall raderas. Har du åsikter eller fler frågor angående hanteringen av personuppgifter, vänligen kontakta oss på ekonomi@spolosug.se

Tack på förhand!