SOCIALSANERING stockholm

Sanering Stockholm | Mögelsanering & Socialsanering

Effektiv Sanering Stockholm

Ibland händer det oförutsedda och då hjälper Spol o Sug dig med sanering av bland annat fuktskador och socialsanering, i Stockholm med omnejd. Det krävs ofta en bred kompetens och lång erfarenhet för att veta hur man bäst hanterar uppkomna skador  och utrustning oavsett om det är brandskador, rök, transportskador eller en vattenskada. Varje skada är unik i sig och kräver sitt eget förfarande. Vi på Spol o Sug har lång erfarenhet av många olika situationer och är experter på Sanering Stockholm.

Hur arbetar vi med sanering i Stockholm?

Vi börjar alltid med att skapa oss en överblick och bedömning av saneringens omfattning. Hur omfattande denna utredning är och som behövs bedömer vi utifrån varje enskilt fall och i samråd med dig som kund. Baserat på vår utredning av din fastighet så tar vi fram åtgärds och kostnadsförslag. Därefter på börjas sanering av er bostad eller lokal. Vi har även möjlighet att ta hand om skadade möbler och mattor, textilier och stoppade möbler tvättas Maskinell utrustning och elektronik rengörs. Möbler ytbehandlas/renoveras och på lösöre utför vi en sanering Stockholm med omnejd. Med vår långa erfarenhet inom sanering så vet vi hur viktigt det är att rätt åtgärder vidtas – utifrån branschens alla regler såklart.

Jobbar ni med mögelsanering?

Vi på Spol o Sug har rätt professionell kunskap och erfarenhet inom avfuktning och skadesanering för att kunna sanera mögel på rätt sätt. Vi på Spol o Sug i Stockholm är specialister på både fuktutredningar och mögelsanering och att förebygga mögelproblem.

Mögel är ofta ett miljöproblem i hus och lokaler vilket utsätter oss människor för risker av olika hälsoproblem. Några av de symtom som kan vara tecken på att det finns mögel i en fastighet kan bland annat vara astmatiska och allergiska besvär, trötthet, hosta och nästäppa. Dessutom kan husmögel ge upphov till andra otrevliga saker som dålig lukt som sätter sig i allt från möbler till kläder. Även om det kan vara svårt att veta om besvären beror på just mögel eller på andra saker i inomhusmiljön är det bra att vara försiktig. Vid synligt mögel bör man definitivt göra en mögelsanering.

Precis som med alla andra problem som kan uppstå i fastigheter så är det alltid bästt och billigaste att upptäcka och åtgärda fuktproblem redan innan mögelskador eller andra problem har uppkommit. Så vänta inte tills sista minuten – hör av dig till oss om du misstänker ett fuktproblem i huset.

Sanering och hantering av fuktproblemet

Vi hjälper dig med fuktskada- och mögelsanering i både fastigheter och grunden. Vi gör all sanering innan vi installerar avfuktare. Förutom att ta bort möglet ser vi till att även åtgärda orsaken, för att på så sätt undvika risken att mögel- eller fuktproblemen återuppstår igen. Att ta bort orsaken till möglet kan räcka vid ytliga mögelangrepp, i svårare fall kan det krävas visst arbete med ombyggnad eller renovering av konstruktionen. Oavsett omfattningen av saneringen får du alltid en grundlig dokumentation med bilder före och efter mögelsaneringen.

Fråga oss gärna om fuktproblem, vi på Spol o Sug i Stockholm hjälper dig hela vägen!

badrum_spolning

Problem med Golvbrunn avloppet

Har du stopp i Golvbrunnen?

Har du stopp i golvbrunnen eller problem med dålig lukt i badrummet? Då kan det vara så att det förmodligen är dags att rensa avloppet. Ofta kan man tro att ett sämre flöde eller stopp i avloppet beror på att fastighetens avloppsrör är utslitna men så behöver inte vara. Allt ifrån smuts och olja, till hår eller för mycket papper bidrar till ett avloppsstopp.

Vanligtvis så är det vattenlåset som ska hindra att dålig lukt tränger upp från avloppsröret in i huset, men efter tid så kan det samlas allt från hår, tvål och annat smuts i vattenlåset vilket i sin tur kan leda till att det luktar illa från avloppsbrunnen.

Vanliga orsaker till att vatten stiger upp i golvbrunn

En vanlig orsak är att det helt enkelt är stopp i avloppsstammens anslutning nedanför lägenheten. Detta innebär att vatten från intilliggande och lägenheter ovanför trycker bakvägen och vatten stiger upp i golvbrunnen. Det är inte heller ovanligt att detta stopp i golvbrunnen orsakas av att hår, papper eller andra föremål fastnar i förträngningar på avloppsröret. Detta är ett akut problem, fortsätter det att stiga svämmas rummet över där golvbrunnen finns.

Orsaker till att det rinner dåligt i avloppet i golvbrunn

Det troligaste i detta scenario är att vattenlåset har slammat igen av hudavlagringar eller hår. Det förekommer även att föremål sätter sig i vattenlåset, tex schampokorkar mm. Detta är inte ett akut problem, men bör åtgärdas så snart det går, av den anledningen att vatten som står och pressar mellan golvbrunnen och golvet kan tränga ut i golvet och orsaka skador.

Snabba lösningar – Lyft ur vattenlåset

Ett modernare vattenlås brukar ofta se ut som en liten hink. Den kan du ofta lätt lyfta upp eller vrida loss för att sedan enkelt rengöra på både in- och utsidan. Se dock till att den lilla gummilisten måste sitta tätt när du väl sätter tillbaka vattenlåset igen. I modernare lägenheter så kan vattenlåset vara så pass välisolerat att det kan uppstå undertryck när man stänger ytterdörren och då kan alltså vattenlåset hoppa loss.

Om du har varit bort rest under en längre period så kan även vattenlåset torka ut, speciellt under sommarmånaderna när det är särskilt varmt ute. Då behöver du endast spola vatten på golvbrunnen tills vattenlåset fylls på igen.

Så här gör du enkelt rent din golvbrunn

  1. Börja med att ta bort silen. En del silar går att lyfta upp, medan andra sitter fastsatta med skruvar.
  2. Lyft upp vattenlåset som liknar en liten hink och avlägsna tvålrester och hår från in- och utsida.
  3. När du sätter tillbaka vattenlåset se till att gummipackningen sluter tätt, annars kan lukt tränga upp från avloppsröret.
  4. Avsluta med att fylla vattenlåset med nytt vatten. Sätt därefter tillbaka silen.

I vissa fall så kan man dock behöva anlita ett spolföretag. Vi på Spol o Sug är ett väletablerat spolföretag med lång erfarenhet av underhållsspolning , rensning och rörinspektion. Vår fokus är att alltid leverera högsta kvalitet, all personal är utbildad och certifierad inom sitt område. Kontakta oss här!