Fuktskada

Vad gör man åt fuktskador? – Allt du behöver veta om fukt och fuktskador

Hur uppstår fuktskador och vad kan man göra åt problemet? Här är kan du lära dig mer!

Ofta så är det grunden till ditt hus som kommer avgöra om fuktskador kommer att uppstå. Därför är det viktigt att man har en väldränerad och fuktskyddad grund för att slippa fukten.

Fuktskador är ett vanligt problem för villaägare

Visste du att fuktskador är en av de vanligaste problemen som en villaägare kan drabbas av? Fukten kan bland annat leda till dålig lukt i hemmet och till och med skador i bärande konstruktionselement. Ett annat problem som kan orsakas av fuktskador är sömnsvårigheter då man kan lida av irriterade luftvägar från den fuktskadade byggnaden.

Vi tänkte nu reda ut vad fukt egentligen är och varför fukten uppstår. Dessutom tänkte vi även berätta mer om vilka steg man kan ta för att undvika fuktskador i hemmet. Det viktiga att tänka på är att mycket står på spel när man väl råkar ut för en fuktskada och desto tidigare man handskas med problemet desto mindre skada och även kostnader undviker du som villaägare.

Vad är fukt?

Vattenånga, kapillärt bundet vatten samt vatten i flytande form.

Fukten påverkar byggnaden och dess delar olika beroende på om den finns i gas- kapillär- eller flytande form. Hur byggnaden påverkas styrs av naturlagar som genomsyrar allt, t.ex. är det mycket viktigt att komma ihåg att naturen alltid strävar efter jämvikt. Överskott går alltid till underskott oavsett om vi pratar fukt eller värme.

För att kunna säga hur mycket fukt som finns i luften så använder man ofta begreppet relativ fuktighet även RF. RF beskriver hur mycket vatten som finns i luften i förhållande till hur mycket vatten som luften maximalt kan innehålla vid en satt temperatur.

Detta är viktigt då varm luft helt enkelt kan bära mer vatten än kall luft, detta kan du ganska lätt lista ut om du någon gång varit inne i en ångbastu eller rest till Thailand. Dessutom har du säkert någon gång upplevt att luften har väldigt lite vatten under kalla vinterdagar då din utandning väldigt snabbt övergår till vattendroppar (dimma).

Olika fuktskador beroende på årstid

Under sommaren så är det ofta men inte alltid varmt utomhus vilket innebär att det finns ganska mycket vatten i luften.

Å andra sidan så är det ofta kallt utomhus under vinterhalvåret vilket innebär att det istället blir väldigt lite vatten i luften. När sådan luft värms upp inomhus så sjunker den RT fuktigheten avsevärt mer än under sommaren.

Därför har just sommaren sina speciella fuktproblem medan vintern helt enkelt har sina. Du vet förmodligen redan vad som händer om fuktig luft kyls av när den träffar en kall yta, exempelvis spegeln i badrummet efter en varm dusch. Det bildas helt enkelt kondens, vilket innebär att vattnet fälls ut från luften och övergår till vätskefas. På exakt samma sätt kan även villor drabbas. När fuktig luft når kallare delar av ett hus så kan det uppstå hög fuktighet och kondens om temperaturen inte är tillräckligt låg.

Orsaker till att det uppstår fuktskador

Det finns en del olika orsaker till varför fuktskador uppstår i hus, här är några av de vanligaste orsakerna:

Brister i väggdränering för källarväggar och dräneringsledning

Dessa brister gör att grunden av huset eventuellt kommer att stå i vatten, alternativt att vatten kan stå mot källarväggen vilket då kan innebära olika former av inläckage och även kapillärsug in i grunden på huset. Om man saknar kapillärbrytande skikt så kan vattnet vandra kapillärt in i väggarna i huset och sedan upp genom grundsulor och golv i fastigheten.

Avsaknad av värmeisolering

Saknar man värmeisolering så kommer temperaturen att öka vilket gör att temperaturen ökar och ångtrycket/ånghalten i marken så att vi får inåtgående fuktvandring.

Täta skikt på grundmurens utsida

Om man har täta skikt på grundmurens utsida så innebär det att all fukt måste torka inåt, vilket kan leda till fuktproblem men även missfärgningar m.m. på både insidan men framförallt om insidan av väggarna i källaren är målad. Med invändig värmeisolering så får man en kall källarvägg med relativ hög fuktighet, liknande den som finns i marken utanför grunden.

Mark som lutar mot huset och stuprör som slutar för högt

Detta kan leda till att vattnet utanför lutar mot källarväggen vilket leder till kapillärsug in i väggen.

Har du problem med fukt eller oroar dig för att få det? kontakta oss så gör vi ett besök!

Du kan även ansöka om en kostnadsfri offert!

tva-personer-fran-spol-och-sug-vid-bil

Slamsugning och spolning av avlopp Stockholm

Vi hjälper dig att slamsuga pumpgropar, fettavskiljare, dagvatten- och rännstensbrunnar.

Vi på Spolosug arbetar alltid utifrån dina behov och önskemål. Vi ser service som en självklarhet och som ett led i detta erbjuder vi naturligtvis såväl förebyggande insatser som insatser vid akuta fall. Därför erbjuder vi även dig som bor i Stockholm jourverksamhet – vilket gör att vi har öppen telefontid dygnet runt.

Hos oss kan du få hjälp med avloppsspolning och slamsugning av pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvattenbrunnar m.m. Slamsugning genomförs med specialanpassade fordon för att möta alla behov och situationer. Vi tömmer toabodar/bajamajor och pissoarer på olika platser, till exempel på byggarbetsplatser, festivaler, konserter eller hos företag.

Med vår starka miljöpolicy i ryggen så ser till att slammet lämnas till olika behandlingsanläggningar som ser till att det som tas om hand på bästa sätt och i möjligaste mån återvinns. Förutom till företag så erbjuder vi även slamsugning av såväl slutna som öppna system hos privatpersoner.

För oss på Spolosug är det viktigt att du som kund känner dig trygg och bekväm med våra tjänster. Vi anpassar oss efter era behov när som helst på dygnet. Vi ska upplevas som en seriös partner och bedriva verksamheten på ett sådant sätt att högsta kvalité alltid kan levereras.

Hur vi gör för att prioritera miljön

Vi på Spolosug gör allt vi kan för att belasta miljön så lite som möjligt. Här är några konkreta exempel:

  • Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass.
  • Vi arbetar aktivt med att minska dieselförbrukningen genom att använda förnyelsebar energi, effektiv transportledning och smart körteknik.
  • Vi har ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter.