Spolning ledning

Spolning ledningar

Spolning av ledningar kan behövas vid byggen ex. När man arbetar på byggen är det vanligt att byggrester spolas ner i brunnar, ledningar som leder till avloppen. Detta gör att det lätt blir fullt i ledningarna och brunnarna som i sin tur ofta leder till stopp eller i värsta fall översvämning.

Läs mer