Istining / Ångning

  • Högtrycksspolning

Istining

Med samma maskin som till ångningen kan vi även tina avlopp och frusna vattenrör. Under mycket kalla vintrar kan tjälen gå så djupt att vattnet i ledningar fryser. Vi hjälper många kunder varje vinter med detta. Vill du ha hjälp ring oss!

Ångning av frusna avloppsledningar

Med vår special utrustning kan vi få vattnet upp till 90 grader. Ånga avloppsledningar från storkök/restauranger och ledningar till fettavskiljare bör göras med jämna mellanrum. Fettet blir väldigt hårt och går inte bort utan det heta vattnet.

Kontakt

Ring 08-470 52 10 eller maila info@spolosug.se om just ert objekt så återkommer vi med kostnads fri offert åt just er.