Spol & Sug

Sugning rännor i garage i Stockholm

Idag har vi varit i Södertörn där har vi slamsugit och renspolat infartsrännor med tillhörande skrapgaller, vi gjorde även rent sandfångsbrunnarna i garaget. Vår kund blev väldigt nöjd, är detta något du vill ha hjälp med kontakta oss så hjälper vi till med det. Sköter man underhållet på detta underlättar man för ev. framtida stopp. Se nedan på före och efter bilder. Läs mer

Spolning ledning

Spolning ledningar

Spolning av ledningar kan behövas vid byggen ex. När man arbetar på byggen är det vanligt att byggrester spolas ner i brunnar, ledningar som leder till avloppen. Detta gör att det lätt blir fullt i ledningarna och brunnarna som i sin tur ofta leder till stopp eller i värsta fall översvämning.

Läs mer